1 Comment

Są też tacy, którzy chcą zatrudniać najlepszych, ale dawać im średnie wynagrodzenie.

Zawsze mnie bawi, kiedy firmy narzekają na na to, że pracownicy słabo pracują lub nie mają merytorycznej wiedzy, po czym wychodzi, że płacą im poniżej średniej rynkowej ;)

Expand full comment